Strona główna Porady Kto ponosi odpowiedzialność za zderzenie z pojazdem uprzywilejowanym?

Kto ponosi odpowiedzialność za zderzenie z pojazdem uprzywilejowanym?

0
0
871

Na każdym uczestniku ruchu drogowego spoczywa obowiązek ułatwienia przejazdu pojazdom uprzywilejowanym. Odnoszą się do nich szczególne przepisy przez wzgląd na charakter pełniących obowiązków, przede wszystkim ratowanie życia. Głównym celem funkcjonowania tych odmiennych przepisów jest usprawnienie przejazdu pojazdom uprzywilejowanym.

Czy zatem niestosowanie się przez kierowcę karetki, radiowozu policyjnego czy wozu strażackiego do przepisów obowiązujących pozostałych kierowców, tj. znaki drogowe, ograniczenie prędkości, w przypadku zajścia kolizji, “zwykły” kierowca zostanie uznany za winnego “z automatu”? Sprawdźmy.

Dużo przydatnych informacji odnośnie tego, co się dzieje w przypadku zderzenia z karetką bądź samochodem policyjnym znajdziecie w artykule: https://mubi.pl/poradniki/kolizja-z-pojazdem-uprzywilejowanym/

Obowiązki kierowców w stosunku do pojazdów uprzywilejowanych

Każda z osób uczestnicząca w ruchu drogowym zobowiązana jest do ułatwienia przejazdu pojazdom uprzywilejowanym. Co to oznacza? Gdy widzimy nadjeżdżającą karetkę na sygnale powinniśmy jak najprędzej, pamiętając oczywiście aby nie zagrażać innym przy wykonywaniu tego manewru, zjechać na pobocze. Jeśli będzie to konieczne lub najbezpieczniejsze, należy się zatrzymać. Można tu przypomnieć o ustawie, która doprecyzowała formę tworzenia korytarza życia. Miało to miejsce 6 grudnia 2019r (Prawo o Ruchu Drogowym w Kodeksie Drogowym). O ile powyższy manewr stosowany był przez kierowców na długo przed pojawieniem się nowelizacji przepisów, o tyle bardziej zrozumiałego sformułowania wymagał zapis dotyczący prawidłowego tworzenia korytarza życia. Kierowcy jadący lewym pasem jezdni dwupasmowej usuwają się z drogi zjeżdżając maksymalnie do lewej krawędzi pasa, natomiast kierowcy jadący prawym pasem, analogicznie, do prawej krawędzi. A jak powinien wyglądać manewr tworzenia korytarza życia na jezdniach z większą niż dwa ilością pasów do jazdy w tym samym kierunku? Kierowcy jadący lewym pasem zjeżdżają do lewej krawędzi drogi, wszyscy pozostali zjeżdżają na prawo. Umożliwia to swobodny przejazd pojazdom uprzywilejowanym środkiem drogi. Należy te zasady przyswoić w szczególności aby nie być dla innych uczestników ruchu zagrożeniem. Mogłoby dojść do kolizji, w której moglibyśmy zostać uznani za winnych. Trzeba również pamiętać, iż obowiązek ułatwienia przejazdu pojazdom uprzywilejowanym dotyczy wszystkich uczestników ruchu, z rowerzystami i pieszymi włącznie. To oznacza, że, pomimo zielonego światła na przejściu dla pieszych, nie wolno nam na nie wejść, jeśli nadjeżdża karetka, wóz straży pożarnej czy radiowóz policyjny.

Uprawnienia pojazdu uprzywilejowanego

Kierowcę pojazdu uprzywilejowanego nie obowiązuje stosowanie się do przepisów ruchu drogowego w konkretnych sytuacjach. Jest to udział w akcji ratowniczej, przejazd kolumny pojazdów uprzywilejowanych czy pełnienie obowiązków ochrony osób na stanowiskach państwowych. Sygnalizacja świetlna, znaki drogowe, wjazd w miejsce z zakazem wjazdu. Takie manewry może zastosować osoba kierująca pojazdem uprzywilejowanym, musi jednocześnie pamiętać o wysyłaniu sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Jednak nastąpić to może jedynie przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Wiąże się to z brakiem możliwości zupełnego ignorowania sytuacji jaka panuje na drodze.

Odpowiedzialność przy zderzeniu z pojazdem uprzywilejowanym

W myśl rozumowania wyżej wymienionych uprawnień, w momencie gdy wszyscy pozostali uczestnicy ruchu drogowego zobowiązani są do ustąpienia pierwszeństwa pojazdom uprzywilejowanym, w razie potencjalnej kolizji, wina zostanie przypisana “zwykłemu” kierowcy? Czy w takiej sytuacji odszkodowanie będzie wypłacane z Twojego OC samochodu?

Odetchnij z ulgą, bo nie zawsze.

Każdy przypadek jest indywidualny, a kierowca pojazdu uprzywilejowanego, znajdujący się w szczególnej sytuacji w stosunku do innych kierowców, musi mieć na uwadze bezpieczeństwo na drodze i lekceważyć wszystkiego wokół nie może. Jak mówią przepisy, zachowanie szczególnej ostrożności wykorzystując swoje przywileje i uprawnienia, jest kluczowe!

W sytuacji kolizji z pojazdem uprzywilejowanym istotne będzie ustalenie przez Policję kto ostatecznie dopuścił się zaniedbania czy naruszenia przepisów. Przede wszystkim, czy kierowca był w stanie usłyszeć bądź zobaczyć sygnały dźwiękowe i świetlne, czy był w stanie dostrzec je odpowiednio wcześnie, aby zareagować. Kolejna kwestia to, czy uczestnicy ruchu, biorący udział w kolizji z pojazdem uprzywilejowanym stosowali się do poszczególnych znaków i przepisów. Wpływ na kolizję i wyłonienie winnego mogą mieć również warunki atmosferyczne bądź ogólna sytuacja panująca akurat na drodze.

Często kończy się to walką o odszkodowanie w sądzie. Pamiętajcie – pojazd uprzywilejowany, jak wszystkie inne, musi posiadać aktualne OC. W przypadku kolizji z winy kierowcy pojazdu uprzywilejowanego weryfikacja leży po stronie ubezpieczyciela tego pojazdu.

Niestety, nasze przekonanie o braku własnej winy to za mało!

Ostatnia edycja 29 kwietnia 2020

Pokaż więcej podobnych wiadomości
Pokaż więcej w Porady

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Przeczytaj również

Wystartowała VI edycja KUŹNI PROJEKTÓW – najciekawsze inicjatywy kulturalne

Kuźnia Projektów to konkurs na najciekawsze inicjatywy kulturalne realizowane dla mieszkań…